Ben je nieuwsgierig naar een geluk dat niet komt en gaat?

Durf je te geloven dat je dat kunt ontdekken in precies degene die je nu bent?

Wij geloven dat niet alleen, we ervaren het. 

Waar geluk, vrijheid en liefde is nergens anders dan in het Hart van jouw Zijn.

Dit gegeven vinden we zo kostbaar dat we het willen delen met iedereen die er voor open staat. Wij zijn een groep van toegewijde studenten van Michaël Steinau, onze leraar op dit Zijnsgeoriënteerde pad. Zijnsoriëntatie is een modern spiritueel pad, ontwikkeld door Michaëls leraar, Hans Knibbe.

Wat Zijnsoriëntatie uniek maakt is dat het de diepe inzichten in onze ware natuur uit het Tibetaans boeddhisme (met name de Dzogchen-traditie) combineert met de verworvenheden van de westerse psychologie, op een manier die ons als studenten al jarenlang steeds opnieuw verwondert en inspireert.

Uit onze dankbaarheid en enthousiasme hierover is Stichting Hart van Zijn geboren.

Stichting Hart van Zijn

zet zich in voor de herkenning van waar geluk,

liefde en vrijheid in onszelf, niemand uitgezonderd

Alle activiteiten van ons als studenten – en dus ook van de Stichting – worden benaderd vanuit de heelheid, openheid en levendigheid van onze non-duale Zijnsaard. ‘Zijn’ is onbeschrijfelijk, onveranderlijk en drukt zich uit in alles en als alles. We noemen dit ook wel Verlichting. Verlichting is ons start- en eindpunt. 

Binnen de context van onze westerse maatschappij kiezen wij voor het moderne spirituele levenspad dat Zijnsoriëntatie ons biedt als manier om deze vrijheid en geluk steeds opnieuw te herinneren en als startpunt te maken van ons leven. 

Alhoewel vrijheid en geluk onze basis vormen, staat dat niet altijd op de voorgrond en verliezen we ons eenvoudig in gewoontes van alledag. Op het Pad hebben wij het vertrouwen en de steun van andere padlopers nodig om werkelijk tot bloei te komen. In de afgelopen jaren is er een stevige groep van studenten ontstaan die samen liefde, compassie in de wereld willen vormgeven. Deze groep van studenten vormt de basis van alle activiteiten van de stichting.

Doel 
Stichting Hart van Zijn wil mensen die geluk in zichzelf willen ontdekken en realiseren, op een Zijnsgeoriënteerde manier begeleiden en ondersteunen, en daarbij alles wat daarmee verband houdt of daartoe bevorderlijk kan zijn. 

Stichting Hart van Zijn organiseert en ondersteunt de activiteiten en bijeenkomsten van de Kring van studenten. Daarnaast willen wij een bedding creëren voor mensen die een plek zoeken om op adem te komen, zich willen laten inspireren door de leer en/of die in contact met andere gelukkige, vrije en spiritueel geëngageerde mensen willen komen.

Huidige activiteiten 

Op dit moment faciliteert Stichting Hart van Zijn de volgende activiteiten: 

 • De Kring: De Kring van Hart van Zijn, de groep gecommitteerde padlopers vormt het hart van onze stichting. Vijf dagen per jaar komt de Kring bij elkaar op verschillende locaties in Nederland. De Stichting maakt deze Kringdagen mogelijk door de organisatie en financiering te verzorgen; 
 • De Digitale Sangha: Digitaal platform waarbinnen alle studenten van Michaël Steinau samen praktiseren en in contact komen vanuit hun eigen huiskamer, als ondersteuning en inspiratie op hun pad; 
 • Jaarlijks vijf bestuursvergaderingen;
 • Sponsorprogramma: financiële ondersteuning van mensen die gebruik willen maken van het Zijnsgeoriënteerde lesaanbod, maar daartoe niet de middelen hebben. 

Toekomstige activiteiten 
De stichting houdt zich bezig met het opzetten en ontwikkelen van de volgende activiteiten: 

 • Lezingen te organiseren om mensen kennis te laten maken met Zijnsoriëntatie en verwante teachings; 
 • Meditaties of workshops te organiseren als introductie van Zijnsoriëntatie. 

Doelgroep

Het welzijn en geluk van alle levende wezens is het uitgangspunt in al onze activiteiten. We hopen dat te bereiken door ons in te zetten voor drie doelgroepen. 

 • In eerste instantie richten we ons op mensen die de zijnsgeoriënteerde leer willen verdiepen en tot uitgangspunt willen maken van hun leven; 
 • Daarnaast richten we ons op mensen die Zijnsoriëntatie willen ontdekken; 
 • Vervolgens richten we ons op mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt en mensen die een adempauze nodig hebben bijvoorbeeld door stress en burn-out klachten.

Bestuur 

 

Jessica Wolter (voorzitter) 

Ine Timmerman (secretaris) 

Gerrit Noordenbos (penningmeester)

Gerard Mintjes (bestuursondersteuner)  

Inkomsten en vermogen

De stichting verwerft haar inkomsten door middel van vrijwillige bijdragen van de leden van de Kring, donaties en giften. In de toekomst zullen bijeenkomsten en retraites ook voor inkomsten zorgen. 

Stichting Hart van Zijn heeft geen winstoogmerk. De stichting kan vermogen opbouwen als vangnet voor tegenvallende inkomsten. Door dit vermogen op te bouwen kan de stichting garanderen dat de Kring blijft bestaan en we als stichting van daaruit activiteiten kunnen blijven ontplooien.

Lees hier het financiële Jaarverslag van 2020.
Lees hier het financiële Jaarverslag van 2021
Lees hier het financiële Jaarverslag van 2022

Het bestuur van de stichting is onbezoldigd. Gemaakte onkosten van de bestuurders worden vergoed.

  Donaties

  Donaties zijn van harte welkom, via onderstaand bankrekeningnummer of via Paypal. Neem vooral contact op mocht je op een andere manier willen doneren of bijdragen. 

  Dankwoord

  Woorden schieten te kort: buitengewone dank aan Michaël Steinau van Zijn & Worden, de leer Zijnsoriëntatie en de beoefenaren ervan, Hans Knibbe en alle mede-grondleggers van Zijnsoriëntatie.
  Verder was dit alles nooit mogelijk geweest zonder de teachings en inspiratie zoals die aan ons zijn aangereikt vanuit de lineages van Dzogchen, met name; Namkhai Norbu, Lama Lena, Longchenpa, Padmasambhava, Kuntuzangpo, alle beoefenaars van alle tijden.